Komplexné zabezpečenie
logistických služieb
Image is not available

Neoddeliteľnou súčasťou komplexných logistických služieb je dnes sklad, funkčné skladové priestory a distribučné centrum.....

Maximálna flexibilita v kapacite a špeciallizácií. Najkratšia disponibilita, okamžitá prístupnosť k vozidlám a predmetom prepravy.

Nebezpečný tovar a jeho preprava je súčasťou bežného života. Okrem všeobecne známych jedovatých, žieravých, rádioaktívnych a výbušných látok sem patria aj pohonné hmoty, oleje, pesticídy, agrochemikálie, ......

Skladovanie tovaru
Doprava a špedícia
Poradenstvo ADR
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPause
Slider
Image

O nás


Samotný názov spoločnosti vyjadruje že našou prioritou je vynakladať
MAXIMálne USilie
pre spokojnosť našich ctených zákazníkov.Filozofiou našej spoločnosti je budovanie kvalitných partnerských vzťahov s obchodnými partnermi , ktoré sú založené na ich potrebách.

Dôležitou súčasťou poskytovania služieb je spätná väzba, ktorá zabezpečuje efektívny tok informácií, nakoľko efektívna výmena informácií umožňuje rýchle a cieľavedomé dosahovanie požadovanej kvality.

Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky.

Naša povesť a pokračujúci úspech závisí na zodpovednom spôsobe podnikania a plnení záväzkov v súlade s platnými zákonmi, reguláciami a právnymi predpismi. Zaviazali sme sa vykonávať naše obchodné aktivity a služby čestne, bezúhonne, dôveryhodne a zodpovedne. Takéto správanie je súčasťou nášho podnikania a základom nášho Etického kódexu spoločnosti.

baba_1.png

Ponuka našich služieb je komplexná a individuálne šitá na mieru našim klientom.
Prepravujeme bežný obchodný tovar, ADR tovar, chladiarenský tovar, zabezpečujeme celovozové (FTL), dokládkové (LTL) prepravy, ako aj prepravy expresných zásielok a zbernú službu (groupage).

Čo je logistika

zdroj Zväz logistiky a zasielateľstva SR

„Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z hľadiska uspokojenia zákazníka za najnižšieho vynaloženia prostriedkov.“

ZLZ-logo_male.png

Odber noviniek

Ak chcete dostávať informácie o novinkách našej firmy zaregistrujte sa.

Upozornenie

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolená výhradne s písomným súhlasom majiteľa stránky.

Kontakt

Adresa:
Priemyselná 272
965 01 Ladomerská Vieska
Telefón : +421 915 888 440
Email: info@maximus-sk.com