Skladovanie

 

 

ZABEZPEČUJEME:

 • krátkodobé skladovanie (vzhľadom na rôzne kapacity nadväzných druhov dopravy na vstupe a výstupe) tovaru rôzneho charakteru s rôznymi vlastnosťami (sypkého, kusového, paletizovaného, nebezpečného tovaru, tovaru so špecifickými vlastnosťami a pod.),
 • prerozdeľovanie (kombinácia) rôznych tovarov za účelom tvorby ucelených zásielok podľa požiadaviek zákazníka,
 • kombinácia väčšieho počtu malých zásielok na dodávku rôznym zákazníkom,
 • rozdeľovanie veľkých zásielok rovnakého druhu tovaru na menšie zásielky s cieľom uspokojiť väčší počet zákazníkov,
 • združovanie väčšieho počtu malých zásielok od rôznych výrobcov do jednej veľkej zásielky pre jedného alebo viacerých zákazníkov,
 • komisionálne skladovanie,
 • paletizácia a depaletizácia tovaru,
 • plnenie a vyprázdňovanie nákladových jednotiek kombinovanej dopravy (veľkých kontajnerov a pod.).


PRI SKLADOVNI SA SNAŽÍME O POUŽITIE SYSTÉMOV:

 1. Systém tlaku (Push systém), ktorý patrí medzi klasické systémy pri distribúcii tovaru. V tomto systéme sklad absorbuje materiál produkovaný výrobným podnikom, ktorý ho chce čo najskôr umiestniť na trhu. Preto sa očakáva, že materiál prichádzajúci do skladu sa čo najskôr vyskladní. Ak sa ale v podniku vyrába rýchlejšie ako sa výrobok na trhu predáva, výrobky sa začínajú v takomto sklade hromadiť. Skladovanie teda v systéme tlaku slúži na to, aby absorbovalo nadmernú produkciu výrobných podnikov. Výroba “tlačí” výrobky do skladu bez ohľadu na skutočné požiadavky spotrebiteľa.
 2. Systém ťahu (Pull system) je protikladom systému tlaku. Pri systéme ťahu netreba vytvárať žiadne, resp. len minimálne zásoby. Výrobca vyrába iba také množstvo výrobkov, ktoré od neho žiada spotrebiteľ, čiže zákazník  “ťahá” výrobky od výrobcu. Sklady namiesto absorbovania nadmerných zásob slúžia ako prietokové distribučné centrá, ktoré ponúkajú vyššiu úroveň zákazníckeho servisu tým, že ponúkajú doplnkové služby a tiež preto, že presúvajú skladovanie bližšie k zákazníkom.
 3. Systém Cross-Dock je založený na princípe okamžitého prekladania tovaru. Sklad sa tu primárne nevyužíva na skladovanie tovaru, ale len ako distribučné, resp. zmiešavacie centrum. Tovar je do skladu privážaný vo väčšom množstve spravidla veľkokapacitným druhom dopravy, napr. železničnou dopravou (kde sú pri vyšších prepravných vzdialenostiach obvykle nižšie jednotkové prepravné náklady), tovar sa ihneď rozdelí a kombinuje v potrebnom množstve s inými výrobkami do ucelenej zásielky podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka. Takto upravená zásielka sa potom distribuuje spravidla menej kapacitným druhom dopravy, zvyčajne cestnou dopravou. V systéme Cross-Dock sa výrobky v zásade neskladujú, ale sa čo najskôr prekladajú a odosielajú ďalej. Tento systém nachádza v logistických centrách pomerne veľké uplatnenie a býva neoddeliteľnou súčasťou aj obstarávacích procesov, zabezpečujúcich prísun materiálu k výrobným linkám, napr. pri výrobe automobilov.


Dnes už Cross-Dock patrí k štandardným nástrojom, umožňujúcim zvyšovanie prietoku skladu, zrýchlenie obehu tovaru a aj celkové zníženie nákladov na distribučný reťazec.


Filozofia dodávateľského re¬ťazca sa dnes mení na filozofiu odberateľského reťazca. To na dodávateľa kladie oveľa vyššie nároky, najmä na jeho schopnosť expedovať tovar rýchlo a presne načas.


Cross-Do¬ck je vhodný pre akýkoľvek druh tovaru. Nezáleží totiž na povahe tovaru, ale na efektívnom organizovaní prepráv a dokladaní zásielok s cieľom optimalizovať celkové dopravné, manipulačné a skladovacie náklady. Tovar sa sústreďuje na expedičnej ploche skladu a následne sa vytvárajú zdru¬žené zásielky pre jednotlivé dopravné smery.