Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie
Priemyselná 272
Ladomerská Vieska
SK - 965 01
Telefón : +421 915 888 440
Email: info@maximus-sk.com

IČO: 46 020 276
DIČ: 2023202500
IČ DPH: SK 2023202500

Peňažný ústav: Československá Obchodná Banka a.s
Účet: 4013913237/7500
SWIFT:CEKOSKBX
IBAN: SK 25 7500 0000 0040 1391 3237

Organizácia je zapísaná v OR, Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19705/S