Šifrovaná komunikácia

 

 

Vážený obchodný partner,

V zmysle  GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679  vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pričom obe normy  sú účinné od  25.5. 2018.

Organizácia Maximus Logistics s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona  elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak   sme podľa ustanovení predmetného zákona povinný Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie ( email, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.


Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom stanovené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám požadované dokumenty opätovne zaslali prostredníctvom : emailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom  pošty, kuriérom alebo doručili osobne.


Za pochopenie ďakujeme. Maximus Logistics s.r.o.

Search